FRITID

 

 

I Hallabro finns flera verksamma föreningar.

 

Belganet/Hallabro IF som bedriver verksamhet inom senior-, dam-, pojk- och flickfotboll.

samt inom motionsgymnastik.

 

Fotbollsplanen ligger vid riksv. 27 i norra delen av samhället. Gymnastik för vuxna och barn anordnas i skolans gymnastik sal.

 

På idrottsplatsen " Björkvallen " finns en boulebana

och en grillplats som man kan få låna.

 

Backaryds-Öljehults socknars hembygdsförening har verksamhet i Hallabro med arkivforskning.

De har restaurerat hembygdsgården Vannslätten.

 

Hallagården är samhällsföreningens samlingslokal. Går att hyra för privata tillställningar.

 

Hembygdsföreningen driver hembygdsmuseet Vannslätten. Har olika aktiviteter bl a våffel försäljning på söndagar under sommaren.

 

Lekplats finns i villaområdet på Västra Hallen.

 

Belganet Hallabro SPF (Sveriges Pensionärers Förening) har en utbredd verksamhet i Hallabro.

De ordnar utflykter, kurser m. m. för sina medlemmar.

 

Närmaste friluftsbad är Galtsjön i Belganet eller Skörjesjön i Backaryd.

 

Kyrka finns i Öljehult och Backaryd

 

Kör finns för både barn och vuxna i kyrkans regi.