Låg och mellanstadie skola med förskola

Skolan är en 0-6 skola och ingår i bräkne-hoby

Rektorsområde. tel. 61 71 09

 

Förskolan
finns i en egen byggnad i anslutning till

skolgården. Här finns två avdelningar: Tuvan för 1-

3år och Stubben för 4-5 år. Tel 61 71 08

 

Fritids

från 6 år. Finns i skolans lokaler.

Tel. 61 71 10

 

Bibliotek

Biblioteket ligger i gula byggnaden mitt emot skolan.

Öppettider:tis. 9-12, 13-17 ons. och tors. 16-19.

Tel 61 74 94.

 

Distriktsköterska

Samma byggnad som biblioteket.

Telefontid varje vardag mellan kl 08-09, öppen

mottagning mellan 09-10.

 

Kommunal Hemtjänst

Personalen utgår från Backaryd

 

Återvinningsstation

Återvinningsstationen ligger ca 200m in på

Abborremålavägen. Öppet mån., ons 17-19, lör. 9-13.

 

Brandstation

Brandstationen ligger central vid väg 27.

Det är en deltidstation som alltid har 3 personer i beredskap.

 

Bussförbindelser

Busslinje 240 och 840 samt skolbuss 241