Hallabro Servicepunkt

 

 

Hallabro Servicepunkt förening startade år 2016 i ett gemensamt projekt mellan Hallabro Samhällsförening, Belganet Hallabro IF, Belganets Samhällsförening, Öljehult Samhällsförening, Tjurkhults byalag, Hallabro-Belganet SPF,Hembygdsföreningen i Hallabro och Blomstrande Bygden (Landsbygds byggarna).

 

 

Nuvarande Styrelse:

 

Sven Strandberg Ordförande (Blomstrande bygden)
Tommy Kalmteg Vice Ord (Öljehults Samhällsförening)

Jesper Persson (Tjurkhults byalag)

Ulrika Ohlsson (BHIF)

Anders Lund (Hallabro Samhällsförening)

Sven-Erik Fällgren (SPF)
Kerstin Björklund (Belganet Samhällsförening)

Hans Westerholm (Hembygdsföreningen)

 

En förstudie färdigställdes under 2016 och styrelsen arbetar nu för att få finansiering till att starta Hallabro Servicepunkt

mer information om servicepunkten kan läsas under dokument där Förstudien ligger publicierad.