Verksamhetsberättelse   Hallabro Ideella Samhällsförening

Verksamhetsåret 2017-2018

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande:   Anders Lund

Vice ordförande:  Cecilia Svensson

Kassör:   Adam Elheim

Sekreterare:   Carl Johnsson

Övriga ledamöter:  Anders Wikander, Allanah McCourt, Kent Jonasson, Veronica Barbic, Inge Berggren,Staffan Petterson, Michaela Hjalmarsson

 

 

Revisorer:   Johnny Johansson och Staffan Johnsson

Revisorsuppleanter:  Ingemar Södergren

Valberedning:  Hans-Olov Westerlund (sammankallande), Pia Svensson , Rickard Algotsson

Suppleant valbered:  Stig Johansson

 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar har under 2017 varit 120 stycken.

 

Styrelsen

Styrelsen har under året haft 10 st protokollförda sammanträden. Styrelsen började verksamhetsåret med en verksamhetsplanering för 2017 där årets fasta aktiviteter planerades in och kunde annonseras ut i god tid.   Firmatecknare har under året varit Anders Lund, Carl Johnsson och Adam Elheim. Styrelsen har under året haft representanter i Bygdegårdarnas distriktsförbund, Kommunbygderådet, Servicepunkten Hallabro. Vi har även deltagit i samarbetet Kultur i Byarna samt vid möten med kommunen och arbetat med synpunkter på kommunens översiktsplan.  Styrelsen har under året arbetat med olika förbättringsfrågor för Hallabro med omnejd och fortsatt arbetet med att förbättra kontakterna med andra föreningar i Hallabro.

 

 

Hallagården

Hallagården fortsätter vara en knutpunkt i Hallabro. Lokalen används flitigt av SPF, samhällsföreningen och flera närliggande föreningar samt våra medlemmar.

 

Hallagården har numera ett ordentligt larm vilket har resulterat i att det varit fritt från inbrott. Vår sopptunnor har fått vara ifred sedan dom byggdes in bakom ett staket.

 

Allt ljudsystem är nu återställt efter inbrottet 2016 och det nya köket är heltfärdigställt.

 

Hallagården har haft Ralf som vaktmästare samt anställt ny städerska –Eva Lotta Warenhed.

 

Aktiviteter

Föreningen har under året arrangerat de traditionsenliga och väldigt uppskattade evenemangen. Valborgsmässofirande, där David på Resolt utsågs till årets Hallabroare. Grötkväll där det fanns det ett luciatåg bestående av barn från bygden var mycket välbesökt och uppskattat vilket följdes upp av julgransplundringen i Januari med bl:a  Petterson och Findus, lotteri och kakbuffe.

 

Övriga aktiviteter som genomförts är våra  bingoträffar i Hallagården. 3 st teater föreställningar genomfördes under hösten, alla med fritt inträde som va möjligt genom sponsring från våra fantastiska företag. Två dagar med städdag och röjning har annordnas för att snygga till i byn samt göra iordning Ekbacken inför vintern. Hallabro hade under December månad Julmys som ordnades av samhällsförningen tillsammans med dom lokala företagen som varade under 3 dagar med olika aktiviteter i hela Hallabro.

 

 

Barn- och Ungdomsverksamhet

 

Det har genomförts flera discon för barn och ungdomar i Hallagården där även närliggande byars barn har bjudits in. Som mest har 60 barn kommit och dansat, sprungit, ätit korv och druckit saft! Föräldrar är välkomna att stanna en stund och dricka en kopp kaffe och prata, så det har skapats en mötesplats även för de vuxna.

 

 

Samarbeten

Styrelsen har samarbete med dom närliggande föreningarna som Hembygdsföreningen,  Blomstrande bygden, Service punkten, SPF, BHIF.

Under banderollen ”Kultur i Byarna” har de fyra samhällsföreningarna i Hallabro, Backaryd, Öljehult och Belganet samverkat i många år. Samarbetet har fortsatt även i år och ett flertal evenemang har genomförts.

 

Försköningspengar 2017

Under året har Hallabro Samhällsförening blivit beviljade medel för följande förskönings projekt: ny grusplan bakom Hallagården, nya bänkar i källabacken/ekbacken, gärdsgårdstaket längs kärleksstigen mot rv 27 samt solcells belysning längs kärleksstigen. Styrelsen har även förberett ett antal nya projekt för 2018

 

Infrastruktur

Styrelsen har under året hållt sig uppdaterad vad gäller utbyggnad av fiber och informerat övriga bybor och fiberutbyggnaden gjordes i centrala hallabro för inkoppling under December och Januari för den delen som miljöteknink håller i. För ytterområderna är det IP Only som erbjuds som leverantör av fiber, men där behövs det några hushåll till för att det ska komma i hamn och börja byggas ut

 

Övrigt

Samhällsföreningen har under året sett till att samtliga vägar inom samhället har snöröjts, sandats och underhållits. Entreprenör för snöröjning är Lasse från Kyrkhult. Styrelsen har informerat medlemmar och övriga om vad som händer i byn genom våra  anslagstavlor vid brevlådorna, hemsidan och facebook. Det har dessutom gjorts särskilda utdelningar i postlådor inför vissa evenemang.

 

 

Styrelsen tackar för förtroendet för verksamhetsåret 2017/18.