Styrelse 2018

 

Ordförande: Anders Lund

 

Vice Ordförande: Anders Wikander

 

Kassör: Adam Elheim

 

Sekreterare: Carl Jonsson

 

Ledamöter:

 

Staffan Pettersson

 

Veronica Barbic

 

Kent Jonasson

 

Inge Berggren

 

Eva Söderqvist

 

Magnus Sollersten

 

 

Ansvariga Hallagården

Anders Lund och Eva Söderqvist

 

Vägansvarig
Kent Jonasson

 

Snöröjningsansvarig
Inge Berggren


Representanter Ronneby Kommunbygderåd

Anders Wikander och Jennie Fredriksson

 

Representanter Kultur i Byarna
Anders Lund och Eva Söderqvist

 

Representant Hallabro Servicepunkt förening

Anders Lund

Park/försköningspengar

Anders Wikander och Staffan Pettersson

 

Rv27

Staffan Pettersson och Magnus Sollersten

GDPR Ansvarig
Adam Elheim