Lite Historia om Hallabro

 

De två byar som bildar Hallabro hette fram till 1715 Västra Helvetesmåla om Vierydsån och Östra Helvete öster om ån. De stavades så på jordrefningarna år 1671. Orsaken till namnen var den viktiga handelsväg som gick mellan Värend och Ronnebybygden. Denna handelsväg var känd ända sedan 500-talet och var ingen hjulväg utan en klövje- och släpväg. De svåra terrängförhålladen med bottenlösa sankmarker och blockterräng söder om nuvarande Hallabro kallades Helvetesmark och var en ökänd flaskhals på transportvägen och gårdarna som bildrades norr om Helvetesmark fick då de nämnda namnen. År 1555 skrevs första jordeboken över Ö. Helvetet och år 1583 skevs V. Helvetesmåla in i skattelängden.

 

Nämnda väg var även postryttarväg men på 1740-talet byggdes vägbanker för hjultrafik och den blev då diligensväg. Hemmanet Vannslätten var post- och hästbytarhemman både for postryttarna och den senare vagntrafiken. Även Vannslätten var en sankområde och då uppkom detta namn.

 

Då järnvägen var färdig 1896 fick samhället namnet Hallabro.

 

(Årsboken 2009 - Elin Gustavsson -Backaryd-Öljehults socknars hembygdsförening)