Verksamhetsberättelse   Hallabro Ideella Samhällsförening

Verksamhetsåret 2016-2017

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande:   Anders Lund

Vice ordförande:  Jennie Fredriksson

Kassör:   Erika Berndtsson

Sekreterare:   Adam Elheim

Övriga ledamöter:  Anders Wikander, Cecilia Svensson, Kent Jonasson, Daniel Johansson, Marcus Jönsson,

Marie Hedlund, Otto Pettersson (avgick under året)

 

Revisorer:   Johnny Johansson och Staffan Johnsson

Revisorsuppleanter:  Ingmar Södergren

Valberedning:  Hans-Olov Westerlund (sammankallande), Pia Svensson, Rickard Algotsson

Suppleant valbered:  Stig Johansson

 

Programkommitté:  Erika Berndtsson (sammankallande), Allanah McCourt, Carl Johnsson, Michaela Hjalmarsson, Staffan Pettersson, Robin Atle,

Petra Eriksson-Kirchoff, Hanna Olsson-Friberg (de tre sistnämnda lämnade under året)

 

Medlemmar och Styrelsen

Antalet betalande medlemmar har under 2016 varit 126 stycken. Styrelsen har under året haft 10 st protokollförda sammanträden. Styrelsen började verksamhetsåret

med att ha en heldag med verksamhetsplanering för 2016. Ansvarsfördelning genomfördes och mål och inriktning för verksamhetsåret bestämdes.

Firmatecknare har under året varit Anders Lund, Jennie Fredriksson, Erika Berndtsson och Adam Elheim.

 

Styrelsen har under året haft representanter i Bygdegårdarnas distriktsförbund, Kommunbygderådet och den nybildade föreningen för Servicepunkten Hallabro.

Vi har även deltagit i samarbetet i Kultur i Byarna samt representerat föreningen vid olika möten med kommunen.

Jennie Fredriksson och Anders Wikander representrade Hallabro Samhällförening på länsbygderådets föryngringskonferens.

 

Hallagården

Hallagården fortsätter vara en knutpunkt i Hallabro. Lokalen används flitigt av SPF, samhällsföreningen och flera närliggande föreningar samt våra medlemmar.

 

Tyvärr råkade vi ut för två inbrott under 2105, där stora delar av vår nya ljud- och bildanläggning stals. Detta har resulterat i mycket arbete och minskade användningsmöjligheter för Hallagården.

Lions Bräkne Hoby gav ett bidrag på 5000 kr för återställande och när allt var klart med försäkringsbolaget så lyckades föreningen återställa ljudanläggningen helt under december 2016.

Ett larm har installerats i lokalen för att motverka inbrott i framtiden.

 

Hallagården fick i början på sommaren en ommålning utvändigt av både panel, fönster och grund samt att vi fick rusta upp och byta delar av panel och läkt.

 

Under flera år har investeringsbidrag för att bygga om köket sökts från kommunen och under 2015 beviljades det. En ”Köksgrupp” tillsattes under 2015 som har arbetat med att ta fram förslag,

ritningar och kostnader på ombyggnaden och ett förslag presenterades i samband med det extra årsmötet november 2015. Under vår och sommar 2016 har styrelsen och andra medlemmar

arbetat hårt med att riva det gamla köket samt bygga upp det nya som stod klart för användning i slutet på sommaren.

 

Aktiviteter

Programkommittén, tillsammans med styrelsen, har under året arrangerat de traditionsenliga och väldigt uppskattade evenemangen Valborgsmässofirande, där Sven Strandberg utsågs till Årets Hallabroare,

samt Grötkvällen där ett luciatåg bestående av barn från bygden underhöll. Båda evenemangen var välbesökta och uppskattade.

 

Övriga aktiviteter som genomförts under året är tipsrundor vid Vannslätten hela sommaren, regelbundna bingoträffar i Hallagården första söndagen i månaden under vår och höst,

föredrag av Tommy ”Sverigevandraren” Nilsson och barnteaterförställningen Spökfarfar. Två dagar med städning och röjning har anordnats för att snygga till i samhället och göra i

ordning Ekbacken inför vintern. Ett försök med att ha söndagscafé i Hallagården gjordes i oktober. En bussresa till Ullared planerades men på grund av bristande intresse var vi tvungna att ställa in den.

 

Hallabrodagen genomfördes för andra året i rad och var minst lika lyckad som föregående år. Vi utökade något med aktiviteter som t ex hölass, Pettson och Findus, extra karusell, hunduppvisning mm.

Det var hela 337 besökare, även folk från Ronneby, Listerby och Kallinge hittade upp till oss!

 

Vi var tvungna att hitta en ny placering av julgranen, då förutsättningarna vid brandstationen ändrats.

Styrelsen tyckte att den upprustade lekplatsen var en utmärkt plats då det lyser upp lite i vintermörkret samt att den syns ifrån väg 27.

 

Barn- och Ungdomsverksamhet

Vår verksamhet med fokus på barn och unga fortsätter att växa. Samarbetet med BHIF om barngymnastiken har fortsatt och två grupper gympar nu varje vecka i Brohallen.

Den yngre gruppen (1-3 år) har blivit ”familjegympa” och den äldre gruppen är för barn 4-6 år. Vissa veckor har det varit upp till 20 barn som gympat, vilket vi tycker är jätteroligt!

 

Det har genomförts flera discon för barn och ungdomar i Hallagården där även närliggande byars barn har bjudits in. Som mest har 60 barn kommit och dansat, sprungit, ätit korv och druckit saft!

Föräldrar är välkomna att stanna en stund och dricka en kopp kaffe och prata, så det har skapats en mötesplats även för de vuxna.

I januari bjöd vi in till Julgransplundring med Findus och tomten i Hallagården. Evenemanget var väldigt uppskattat av både barn och vuxna.

 

Samarbeten

Styrelsen har ett aktivt samarbete med de närliggande föreningarna som Hembygdsföreningen, BHIF och Blomstrande bygden.

Under året har SPFs samt BHIFs ordförande bjudits in för att träffa styrelsen och diskutera ytterligare samarbete.

 

De tidigare upparbetade samarbetena med andra föreningar gällande ett par aktiviteter har fortsatt med gott resultat under året som t ex barngymnastik som erbjuds i samarbete med BHIF.

Det goda samarbetet med Hembygdsföreningen har fortsatt och programkommittén anordnade tipsrundor vid Vannslätten samtidigt som muséet hade sommaröppet och sålde våfflor.

Detta kan tyckas vara en ”liten” sak, men det ger oss en chans att prata med bybor under avslappnade förhållanden samtidigt som det kan öppna upp för utvidgat samarbete i framtiden.

 

Tillsammans med Hembygdsföreningen har Kärleksstigen rustats upp under året och nu blivit en riktigt fin och framkomlig promenadstig med bänkar och bord som ger möjlighet till att sätta sig och vila eller fika.

I november arangerades en officiell invigning av den nya stigen tillsammans med hembyggdsföreningen.

 

Under banderollen ”Kultur i Byarna” har de fyra samhällsföreningarna i Hallabro, Backaryd, Öljehult och Belganet samverkat i många år.

Samarbetet har fortsatt även i år och ett flertal evenemang har genomförts. På grund av bidragsregler ligger aktiviteterna där lite lågt. V

år förhoppning är att det ska gå att hitta en lösning på detta under kommande verksamhetsår.

 

Styrelsen har genomfört en förstudie åt Blomstrande Bygden för en Servicepunkt i Hallabro samt haft möten med Sven Strandberg

och lämnat synpunkter på projekt Byaslingan, ett annat av utvecklingsprojekten i området.

 

Försköningspengar 2015

Hallabro Samhällsförening fick medel beviljade redan förra året för att bygga ett vindskydd på lekplatsen, vilket blev klart under våren.

Även en ny grillplats har kommit på plats på lekplatsen, likaså bänkar och bord längs Kärleksstigen.

Tillsammans med Blomstrande bygden så har dammområdet mitt i byn fått en upprensning samt att det har tillkommit stängsel och

får som ska hålla undan lite växlighet. Även detta har finansierats med hjälp av försköningspengarna.

 

Infrastruktur

Styrelsen har under året hållit sig uppdaterad vad gäller utbyggnad av fiber och informerat övriga bybor. Fiberutbyggnaden startade i november för centrala hallabro,

den delen som miljöteknink håller i. För ytterområderna är det IP Only som erbjuds som leverantör av fiber, men där behövs det några hushåll till för att det ska komma i hamn och börja byggas ut.

 

En ”väggrupp” har tillsatts för att bevaka utveklingen vad gäller ombyggnaden av 27:an. Samhällsföreningen har under året sett till att samtliga vägar inom samhället har

snöröjts, sandats och underhållits. Vi bytte entreprenör för snöröjningen i oktober och ny utförare är Lasses Allentreprenad i Tjurkhult.

 

Styrelsen tackar för förtroendet för verksamhetsåret 2016/17.